Program

Çift Anadal / Yandal

ODTÜ′nün başka bölümlerine giren başarılı öğrenciler Endüstri Mühendisliği Bölümünde çift anadal veya yandal programlarına devam edebilmektedir. Çift anadal programını tamamlayan öğrencilere endüstri mühendisliği lisans diploması verilmektedir. Yandal programları yöneylem araştırması, üretim planlama ve kontrol, kalite planlama ve kontrol olmak üzere üç alanda yürütülmektedir.