Program

Değişim

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, başta Erasmus olmak üzere, üniversite ve bölümün anlaşmalı olduğu çeşitli değişim programları  ile, bir veya iki dönemi yurt dışındaki üniversitelerde geçirebilmektedir.

Lisans programındaki değişim olanaklarının yanısıra, Hollanda’daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesinin (TU/e) Teknoloji Yönetimi Bölümüyle ortaklaşa yürütülen bir yüksek lisans programı da bulunmaktadır. Yarısı Eindhoven ve yarısı ODTÜ’de geçirilmek üzere iki yıl süren bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler her iki üniversiteden de yüksek lisans diploması almaktadır.